Draadloze communicatie biogasinstallaties

biogasinstallatie

Tyro Remotes levert duplex besturings-systemen voor draadloze communicatie op biogasinstallaties. Op het LCD scherm van de afstandsbediening is precies af te lezen wát en hoeveel er geladen is in de installatie. Dit wordt tegelijkertijd via RS232 doorgegeven aan de hoofdcomputer van de installatie.

Vergistingsproces

Biogas is een duurzame energiebron. Het wordt verkregen in biogasinstallaties door een proces dat ‘vergisting’ heet. Dit is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije omgeving biogas produceren uit organisch materiaal zoals mest. Vaak wordt er ook plantaardig afval aan toegevoegd om het gistingsproces te verbeteren.

Continu proces

Biogasinstallaties gebaseerd op dierlijke meststoffen – zoals men deze vaak aantreft op een veehouderij – opereren doorgaans als continu proces. Dit werkt kort gezegd als volgt:
Mest en andere organische materialen worden verzameld in grote silo’s, en worden vervolgens in een grote vergister gepompt. Hier begint het vergistingsproces, dat uiteindelijk zorgt voor de vorming van biogas.

Terugmelding op display van afstandsbediening

De shovelmachinist selecteert op zijn Tyro Libra handzender het type organisch materiaal dat hij laadt; mest, een gewas of organisch afval. Na het lossen van de bak in de invoer van de installatie, wordt het aantal kilo’s teruggemeld op het LCD scherm van de handzender. Deze gegevens worden tegelijkertijd ook via RS-232 doorgegeven aan de hoofdcomputer van de installatie. Zo weten de chauffeur én de computer te allen tijde hoeveel en wát er geladen is. Handig en accuraat.

Automatische voederinstallaties

Dit systeem is uiteraard ook eenvoudig op voermengwagens en automatische voerinstallaties toe te passen. In Europa zijn inmiddels honderden biogasinstallaties. Eén biogasinstallatie van een boerenbedrijf kan tussen de 300 en 500 gezinnen van elektriciteit voorzien.