Seriële communicatie (RS232) bij een hefbrug

RS232 bij hefbrug draadloos

Hefbruggen worden meestal bediend vanaf één vast punt door een brugwachter. Bij dit project gaat het echter om 100 mensen die vanaf hun boot de brug moeten kunnen bedienen. Een project dat enkel met radiografische afstandsbedieningen gerealiseerd kan worden.

Brug openen met radiografische afstandsbediening

Het gaat hier om een woonwijk in waterrijk gebied waarbij alle woningen aan het water liggen. De meeste mensen hebben hier de beschikking over een boot waarmee ze via de brug aan de ringvaart het open water op kunnen. Deze brug kan vanuit elke boot bediend worden met een radiografische Musca afstandsbediening. De zenders zijn vochtbestendig en kunnen de brug vanaf 100 meter bedienen.

Beheersing en programmering afstandsbedieningen

De waterdichte Aquarius ontvanger zit in de brugbesturing en is aangesloten op een PLC die naast het commando open of dicht ook registreert welke zender/gebruiker de brug bedient en wanneer. Dit laatste is noodzakelijk om misbruik tegen te gaan en eventueel kwijtgeraakte zenders te kunnen deactiveren.

Waterdichte Aquarius ontvanger met RS232 connector

De ideale ontvanger voor dit project is gebaseerd op de Aquarius, uitgebreid met een RS232 connector. Daarbij worden de signalen inclusief zender ID via de ontvanger direct doorgegeven aan de PLC of PC van de te bedienen installatie, zoals deze hefbrug.

Vrij programmeerbare ontvanger

De ontvanger is geheel vrij programmeerbaar en bepaalt dus zelf wat hij met deze signalen doet. Bijkomend voordeel is dat bijna elke PLC een dergelijke RS232 aansluiting heeft. Oudere PC’s hebben deze ook nog, en op nieuwe PC’s kan men met een converter eenvoudig een RS232 aansluiting creëren.

Afstandsbediening RS232

Is het aantal schakelingen te groot of maakt u toch al gebruik van een PLC of PC, dan is de kans groot dat u met onze RS232 ontvangers uit de voeten kunt. Deze ontvanger gebaseerd op de compacte waterdichte Aquarius range is voorzien van een DB9 connector.