Programmeren Sedna/Aquarius

Deze instructievideo is gemaakt voor de radiografische afstandsbediening Sedna in combinatie met de ontvanger Aquarius.

English Germany France Norsk

Programmeren van een (extra / gerepareerde) zender op de ontvanger

Let op: Alle systemen zijn af fabriek reeds geprogrammeerd. Tenzij u een extra/gerepareerde handzender wilt programmeren op de ontvanger

Indien u een extra of nieuwe handzender op de Aquarius ontvanger wilt programmeren , ga dan als volgt te werk:

  1. Zorg dat de Aquarius ontvanger correct is aangesloten en voorzien is van voedingsspanning.
  2. Druk 1 seconde op de zwarte programmeerknop onder op de ontvanger, de status LED op de ontvanger licht rood op.
  3. Zet de handzender aan, de LED op de ontvanger gaat nu geel knipperen.
  4. De zender is geprogrammeerd op de ontvanger.
  5. Controleer de werking door op een knop te drukken, als op de ontvanger de status LED geel knippert (± 2x per seconde), is het programmeren succesvol.
  6. Om alle zenders uit het geheugen van de ontvanger te wissen, houdt de zwarte programmeerknop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat de rode status LED op de ontvanger uit gaat.