Disclaimer

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact op met Tyro Products B.V.

Email disclaimer

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Tyro Products B.V. kan derhalve nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld inzake inbreuk op de door de AVG gestelde eisen en bijbehorende verantwoordelijke actie van uw kant. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen.

Disclaimer en Copyright voor www.tyroremotes.nl.

Alle informatie op deze website – https://tyroremotes.nl – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Tyro Products B.V. geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website vindt, is strikt op eigen risico. T is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in voor alle inhoud op deze sites. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder kennisgeving veranderen en dit kan gebeuren voordat we de mogelijkheid hebben om een link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

Wees je er ook van bewust dat wanneer je onze website verlaat, andere sites een ander privacy beleid en andere voorwaarden kunnen hebben waarover wij geen controle hebben. Controleer het privacy beleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” voordat u zaken doet of informatie uploadt.

Copyright

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van Tyro Products B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Tyro Products B.V.

Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, geldt bovenstaande niet.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en de voorwaarden ervan.

Update

Als we dit document bijwerken, wijzigen of aanpassen, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden vermeld.

Versie augustus 2023