Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Tyro Remotes

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil zeggen dat je als onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu. Het gaat hier om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Daarom streeft Tyro Remotes bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement na, maar proberen we alle kansen te benutten die de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu beperken en die het welzijn van onze medewerkers en de maatschappij verbeteren.

We richten ons op de terreinen waar onze impact het grootst is en werken zo mogelijk samen met leveranciers en partners. Daarbij probeert Tyro Remotes een balans te vinden tussen de welbekende 3 P’s: People, Planet en Profit.

People

Tyro Remotes tracht het welzijn van de mensen binnen en buiten de onderneming te verbeteren door:

 • De inbreng van eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers
 • Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling in brede zin
 • Het bieden van uitstekende arbeidsvoorwaarden
 • Het optimaal benutten van talenten van mensen, ongeacht hun achtergrond (zo heeft Tyro o.a. studenten, herintreders, allochtonen en terugkerende WAO’ers in dienst)
 • Het combineren van arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken
 • ‘Native speakers’; klanten te woord staan in hun eigen taal om zo taal- en cultuurbarrières te overbruggen en een duurzame relatie op te bouwen

Planet

Tyro Remotes draagt bij aan een beter milieu door:

 • Innovatie en optimalisering van het productieproces; het verminderen van het benodigd materiaal en het mogelijk maken van hergebruik
 • Optimalisatie van het logistieke proces;
  • Verkoop vanuit de binnendienst (alleen op de weg indien nodig, geen overbodige CO2 uitstoot)
  • Recyclebare verpakkingen van de producten
 • Een ‘paperless office’; alle communicatie zoals offertes, orders, facturen en dergelijke gaan via e-mail
 • Milieu afspraken te maken met leveranciers
 • Donateur te zijn van de Nederlandse Waddenvereniging (link) en sponsor van “Hart voor hulpverleners”

Profit

Tyro Remotes draagt bij aan een groeiende economie en meer werkgelegenheid door:

 • De ontwikkeling en productie van onze besturingssystemen onder eigen dak in Nederland te houden; zo kunnen we optimaal gebruik maken van het hoge kennisniveau van onze maatschappij en creëren we tevens werkgelegenheid in de regio
 • Een erkend leerbedrijf te zijn; Tyro Remotes’ sociale betrokkenheid uit zich o.a. door de goede band met diverse onderwijsinstellingen waarvan wij jaarlijks een aantal leerlingen opleiden in verschillende praktijk gebieden
 • Een ambassadeursrol te vervullen voor bedrijven in de regio Twente; door het winnen van de WTC Twente Export Award 2010