Programmeren Lyra / Hydrus

Deze instructievideo is gemaakt voor de radiografische afstandsbediening Lyra in combinatie met de ontvanger Hydrus.

English Germany France Norsk

Programmeren van een (extra / gerepareerde) zender op de ontvanger

Let op: Alle systemen zijn af fabriek reeds geprogrammeerd. Tenzij u een extra/gerepareerde handzender wilt programmeren op de ontvanger

Indien u een extra of nieuwe handzender op de Hydrus ontvanger wilt programmeren , ga dan als volgt te werk:

 1. Zorg dat de Hydrus ontvanger correct is aangesloten en voorzien is van voedingsspanning
 2. Druk kort op de zwarte programmeerknop onder op de ontvanger, totdat de status LED op de ontvanger rood op licht
 3. Druk op de ON-toets van de Lyra zender tot deze aangaat en laat de toets los
 4. De zender is geprogrammeerd op de ontvanger
 5. Controleer de werking door op een knop te drukken, als op de ontvanger de status LED groen knippert ±2x per seconde), is het programmeren succesvol

Om alle zenders uit het geheugen van de ontvanger te wissen, houdt u de programmeerknop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat de rode status LED op de Hydrus uitgaat.

Wijziging van functionaliteit – Toets-vasthoud modus

Af fabriek is het systeem ingesteld op Puls modus. De eerst geprogrammeerde zender bepaald de modus waarin de ontvanger opereert. Additionele zenders die na de eerste zender worden geprogrammeerd op de ontvanger zullen altijd op dezelfde manier functioneren.

Dit onderdeel wordt in het tweede deel van de instructievideo uitgelegd:

 1. Zorg dat de Hydrus ontvanger correct is aangesloten en voorzien is van voedingsspanning
 2. Druk kort op de ON-toets van de Lyra zender tot deze aangaat
 3. Houdt de programmeerknop op de ontvanger 8 seconden ingedrukt totdat de rode status LED uitgaat
 4. Druk nogmaals de programmeerknop op de ontvanger in totdat de status LED op de ontvanger rood op licht
 5. Druk beide functietoetsen (▲ en ▼) tegelijkertijd in totdat de LED op de ontvanger groen knippert
 6. De zender is geprogrammeerd op de ontvanger en de ontvanger staat nu in de gewenste modus
 7. Controleer de werking door op een knop te drukken, als op de ontvanger de status LED groen knippert (±2x per seconde), is het programmeren succesvol