Programmeren van Aquarius / Fornax

Zenders van toepassing: Fornax Basic, Fornax Delta en Fornax Pro. Klik op de ‘ondertiteling’ icoon in de Youtube video om de ondertitels weer te geven (Nederlands, Engels, Duits of Frans).
Deze instructievideo is gemaakt voor de Aquarius 4041. Indien u een Aquarius 4042 heeft (geleverd v.a. september 2014) kunt u gebruik maken van de programmeerknop aan de onderzijde van de behuizing. Instructies vindt u verderop deze pagina.

 1. Zoek draad 1, 7 en de massa (groen/geel)
 2. Sluit de massa aan op de aarde
 3. Sluit draad 1 aan op de voeding
 4. Zet spanning op het systeem
 5. Houd draad 7 tegen de voedingsspanning
 6. Maximaal 1 seconde, de LED brand continu
 7. Druk de ON/OFF schakelaar van de Fornax zender 1 seconde richting het groene ON symbool
 8. De status LED gaat nu uit
 9. Test of de ontvanger is geprogrammeerd
 10. Het systeem is nu klaar voor gebruik

Toevoeging

 • Herhaal bovenstaande stappen om meerdere zenders op de ontvanger in te leren.
 • Na het programmeren monteert u draad 7 weer op de massa aansluiting.
 • Na montage kunt u het beste alle niet gebruikte draden afknippen en isoleren.
 • Om alle zenders te wissen, voert u stap 5 uit en houdt u draad 7 minimaal 8 seconden onder spanning tot de LED op de ontvanger uitgaat.

eadf4fedf0
Draad 1, 7 en de massa (klik voor vergroting)

Zender programmeren via de programmeerknop
(*Beschikbaar op type 4042)

Let op: Alle systemen zijn af fabriek reeds geprogrammeerd. Tenzij u een extra/gerepareerde handzender wilt programmeren op de ontvanger

Indien u een extra of nieuwe handzender op de Aquarius ontvanger wilt programmeren, ga dan als volgt te werk:

 1. Zorg dat de Aquarius ontvanger correct is aangesloten en voorzien is van voedingsspanning.
 2. Druk 1 seconde op de zwarte programmeerknop onder op de ontvanger, de status LED op de ontvanger licht rood op.
 3. Zet de handzender aan, de LED op de ontvanger gaat nu geel knipperen.
 4. De zender is geprogrammeerd op de ontvanger.
 5. Controleer de werking door op een knop te drukken, als op de ontvanger de status LED geel knippert (± 2x per seconde), is het programmeren succesvol.

Om alle zenders uit het geheugen van de ontvanger te wissen, houdt de zwarte programmeerknop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat de rode status LED op de ontvanger uit gaat.