Wijzigen van configuratie Musca / Aquarius

Af fabriek zijn de toetsen ingesteld op pulsfunctie met toetsblokkering tussen 1&2, 3&4, 5&6, waarbij de bereikbeperking uit staat. Middels onderstaande stappen zijn deze instellingen te wijzigen.

Toetsenwerking puls / flipflop

 1. Zet de zender uit door 1 seconde de OFF-toets in te drukken
 2. Toets 1 en 2 ingedrukt blijven houden en vervolgens de OFF-toets erbij indrukken gedurende 5 seconden.
 3. De groene led gaat continue branden, de zender staat in setup mode. Laat de toetsen los.
 4. Indien er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt gaat de zender weer uit setup mode.
 5. Druk op de te wijzigen toets, totdat de groene led gaat knipperen.
 6. De toets wisselt naar toetsvasthoudfunctie. De groene led knippert 2x.
 7. Zet nu de ontvanger in inleer mode door kort op de programmeertoets te drukken (rode led op de ontvanger gaat branden).
 8. Druk op de OFF-toets van de zender (binnen 30 seconden), de gele led op de ontvanger knippert 4x.
 9. De configuratie is ingeleerd op de ontvanger en de zender is nu uit setup mode en staat uit (groene led op de zender is uit).
 10. Schakel de stroomtoevoer van de ontvanger af en weer aan om de nieuwe configuratie te activeren
 11. Schakel de zender in en controleer de functionaliteit.

Toetsenblokkering opheffen

 1. Zet de zender uit door 1 seconde de OFF-toets in te drukken
 2. Toets 1 en 2 ingedrukt blijven houden en vervolgens de OFF-toets erbij indrukken gedurende 5 seconden.
 3. De groene led gaat continue branden, de zender staat in setup mode. Laat de toetsen los.
 4. Indien er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt gaat de zender weer uit setup mode.
 5. Druk op beide toetsen totdat de groene led gaat knipperen.
 6. De toetsenblokkering wisselt naar geen blokkering. De groene led knippert 2x.
 7. Zet nu de ontvanger in inleer mode door kort op de programmeertoets te drukken (rode led op de ontvanger gaat branden).
 8. Druk op de OFF-toets van de zender (binnen 30 seconden), de gele led op de ontvanger knippert 4x.
 9. De configuratie is ingeleerd op de ontvanger en de zender is nu uit setup mode en staat uit (groene led op de zender is uit).
 10. Schakel de stroomtoevoer van de ontvanger af en weer aan om de nieuwe configuratie te activeren
 11. Schakel de zender in en controleer de functionaliteit.

Toetsenblokkering activeren

 1. Zet de zender uit door 1 seconde de OFF-toets in te drukken
 2. Toets 1 en 2 ingedrukt blijven houden en vervolgens de OFF-toets erbij indrukken gedurende 5 seconden.
 3. De groene led gaat continue branden, de zender staat in setup mode. Laat de toetsen los.
 4. Indien er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt gaat de zender weer uit setup mode.
 5. Druk op beide toetsen totdat de groene led gaat knipperen.
 6. De toetsenblokkering wordt geactiveerd. De groene led knippert 2x.
 7. Zet nu de ontvanger in inleer mode door kort op de programmeertoets te drukken (rode led op de ontvanger gaat branden).
 8. Druk op de OFF-toets van de zender (binnen 30 seconden), de gele led op de ontvanger knippert 4x.
 9. De configuratie is ingeleerd op de ontvanger en de zender is nu uit setup mode en staat uit (groene led op de zender is uit).
 10. Schakel de stroomtoevoer van de ontvanger af en weer aan om de nieuwe configuratie te activeren
 11. Schakel de zender in en controleer de functionaliteit.

STOP-toets van puls naar lijnrelais functie

 1. Zet de zender uit door 1 seconde de OFF-toets in te drukken
 2. Toets 1 en 2 ingedrukt blijven houden en vervolgens de OFF-toets erbij indrukken gedurende 5 seconden.
 3. De groene led gaat continue branden, de zender staat in setup mode. Laat de toetsen los.
 4. Indien er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt gaat de zender weer uit setup mode.
 5. Druk op de STOP-toets totdat de groene led gaat knipperen.
 6. De STOP-toets wisselt naar lijnrelais functie. De groene led knippert 2x.
 7. Zet nu de ontvanger in inleer mode door kort op de programmeertoets te drukken (rode led op de ontvanger gaat branden).
 8. Druk op de OFF-toets van de zender (binnen 30 seconden), de gele led op de ontvanger knippert 4x.
 9. De configuratie is ingeleerd op de ontvanger en de zender is nu uit setup mode en staat uit (groene led op de zender is uit).
 10. Schakel de stroomtoevoer van de ontvanger af en weer aan om de nieuwe configuratie te activeren
 11. Schakel de zender in en controleer de functionaliteit.

Bereikbeperking aan

 1. Zet de zender uit door 1 seconde de OFF-toets in te drukken
 2. Toets 1 en 2 ingedrukt blijven houden en vervolgens de OFF-toets erbij indrukken gedurende 5 seconden.
 3. De groene led gaat continue branden, de zender staat in setup mode. Laat de toetsen los.
 4. Indien er 30 seconden geen toets wordt ingedrukt gaat de zender weer uit setup mode.
 5. Druk op de ON-toets totdat de groene led gaat knipperen.
 6. De beperking wisselt naar actief. De groene led knippert 2x.
 7. Zet nu de ontvanger in inleer mode door kort op de programmeertoets te drukken (rode led op de ontvanger gaat branden).
 8. Druk op de OFF-toets van de zender (binnen 30 seconden), de gele led op de ontvanger knippert 4x.
 9. De configuratie is ingeleerd op de ontvanger en de zender is nu uit setup mode en staat uit (groene led op de zender is uit).
 10. Schakel de stroomtoevoer van de ontvanger af en weer aan om de nieuwe configuratie te activeren
 11. Schakel de zender in en controleer de functionaliteit.

Toetsen Musca Standaard instelling (1x knipperen) In te stellen optie (2x knipperen)
Toets 1 Puls Vasthoudfunctie
Toets 2 Puls Vasthoudfunctie
Toets 3 Puls Vasthoudfunctie
Toets 4 Puls Vasthoudfunctie
Toets 5 Puls Vasthoudfunctie
Toets 6 Puls Vasthoudfunctie
Toets 1 & 2 Onderling geblokkeerd Geen blokkering
Toets 3 & 4 Onderling geblokkeerd Geen blokkering
Toets 5 & 6 Onderling geblokkeerd Geen blokkering
Toets 1 & 3 Geen blokkering Onderling geblokkeerd
Toets 2 & 4 Geen blokkering Onderling geblokkeerd
Toets 3 & 5 Geen blokkering Onderling geblokkeerd
Toets 4 & 6 Geen blokkering Onderling geblokkeerd
STOP-toets Puls Lijnrelaisfunctie
ON Bereikbeperking uit Bereikbeperking aan

Terug naar standaard instellingen

Om de ontvanger terug te zetten naar standaard instellingen, dient u alleen de zender in setupmode te zetten en de wijzigingen over te slaan. Of wis alle zenders door de programmeertoets op de ontvanger 8 seconden ingedrukt te houden