Drainagereiniging – draadloos bovenop het werk

Op afstand bedienbare drainagereiniger

Nederland leeft met water! Een flink deel van ons land ligt onder de waterspiegel. Drainage zorgt onder veel akkers, weidegronden en sportvelden voor de afwatering. Voor een goede waterhuishouding is het dus van groot belang dat deze drains schoon zijn.

Draadloze afstandsbediening voor drainagereiniger

Al die kilometers drainagebuis worden gereinigd met een drainagereiniger. Om het werk door één man efficiënt uit te laten voeren is een draadloze afstandsbediening onmisbaar.

Het belang van precieze aansturing

De drainagebuizen zijn vaak uitsluitend bereikbaar vanaf de slootkant. Daarom beschikt de reiniger over een hydraulische arm die de spuitkop in allerlei richtingen kan draaien. De correcte richting van de spuitkop is van niet te onderschatten belang. De drainagebuizen worden met +/- 35 tot 50 bar doorgeblazen. Wanneer er onder een verkeerde hoek gespoten wordt kan men schade toebrengen aan de drain en/of structuurschade aan de bodem.

Beter overzicht = minder kans op schade

Als de bestuurder de drainagereiniger met de hendels op de machine zou bedienen, heeft hij niet of nauwelijks zicht op de spuitkop en kan hij niet visueel controleren of deze in de juiste richting gepositioneerd staat. Een draadloze afstandsbediening biedt hier uitkomst. De gebruiker kan het hele proces vanaf de slootkant nauwkeurig in de gaten houden en heeft altijd goed zicht. Dit reduceert de kans op fouten die schade veroorzaken.

Snel en flexibel

De snelle reactietijd en de flexibele programmering van de systemen heeft de producent doen besluiten om voor Tyro Remotes te gaan. Seriematig worden radiografische systemen uit de Pyxis/Auriga serie ingezet. Daarnaast heeft Tyro Remotes verschillende systemen op basis van de Cetus/Norma mogen leveren voor enkele grote specials.