Afstandsbediening onderdeel van innovatie bij preiteelt [video]

New Holland tractor

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) in België is een onderzoekinstelling wat zich richt op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. De organisatie heeft onlangs een New Holland tractor voorzien van een draadloze afstandsbediening van Tyro. In combinatie met een GPS-systeem is er één persoon minder nodig bij de preiteelt. Dit geldt niet alleen voor het oogsten, maar voor alle werkzaamheden op het Proefstation.

Preiteelt met behulp van een afstandsbediening

De New Holland tractor wordt bestuurd door een GPS-systeem in de tractor. Dit systeem stuurt de wielen van de tractor automatisch aan. Een vooraf ingestelde lijn wordt gevolgd, welke ook gevolgd is bij het planten van de prei. Door het toepassen van de nodige veiligheidsmaatregelen hoeft er niemand in de tractor te zitten. Het GPS-systeem in combinatie met onze draadloze Pyxis afstandsbediening geeft de mogelijkheden om de tractor allerlei handelingen te laten uitvoeren.

Tractor bedienen met een afstandsbediening

Door de 8 functies op de afstandsbediening kan de bestuurder de tractor laten stoppen, achteruitrijden en weer vooruit laten rijden. Wanneer de grond wat natter is moet er wat trager gereden worden en bij een droge grond kan men de rijsnelheid verhogen. Daarnaast kan men de aandrijving van de machine aan -en uitgezet zetten en kan met behulp van de afstandsbediening de machine laten zakken of juist weer omhoog doen.

Veiligheid

Door het indrukken van de stopknop aan de bovenzijde van de bediening gaat alles direct uit. De tractor is voorzien van obstakelbeveiliging die de tractor doet stoppen indien er iets voor het voertuig begeeft. Als extra veiligheid is het bereik ingesteld tot +/- 30 meter; het systeem valt direct uit zodra er geen contact meer is tussen de afstandsbediening en de ontvanger.

De functies op een rij

  • Vooruit, achteruitrijden
  • Start, stop
  • Versnellen, vertragen
  • Aftak-as in/uitschakelen
  • Stopknop: motor van tractor volledig stilzetten
  • Buitenbereikbeveiliging
Het GPS-systeem waarin een vooraf ingestelde lijn wordt gevolgd.
Afstandsbedieningen van Tyro worden in zeer zware toepassingen gebruikt.

Video van de toepassing

Hieronder een korte video waarin de afstandsbediening gebruikt wordt voor het oogsten van de prei. Hierin is te zien dat de prei op een transportband valt. De prei wordt hier vanaf gepakt en in een ijzeren kooi gelegd. Zodra deze vol is wordt er een nieuwe box geladen en kan er verder gereden worden.

De draadloze bediening wordt niet alleen bij het oogsten gebruikt, maar ook bij het planten, zaaien en schoffelen van de prei. Inmiddels heeft het PSKW ook hun andere tractoren voorzien van een Tyro afstandsbediening.