Machine to machine bij compostproductie

Afstandsbedieningen van Tyro worden met regelmatig toegepast binnen de champignonteelt. Eerder beschreven we al hoe een klant gebruik maakt van een afstandsbediening voor het bedienen van een lier. Hoving Holland past een wat geavanceerder techniek toe met behulp van de Tyro M2M set.

Compost voor de champignonteelt

De productie van compost voor het telen van champignons is een complex proces dat in meerdere fases wordt gerealiseerd. In de eerste fase worden de basismaterialen gemengd zodat het composteringsproces op gang gebracht wordt. Er ontstaat dan een zeer vochtige en corrosieve omgeving. In de tweede fase wordt een pasteurisatieproces op gang gebracht in de daarvoor speciaal ingerichte tunnels. De compost wordt dan meerdere malen uit de tunnels getrokken en opnieuw in de tunnels gestort om zo het pasteurisatieproces gaande te houden.


De compost wordt uitgestort op een net. Een zogenaamde tunnellier trekt het net uit de tunnel waarna een cassette de tunnel weer vult met compost. Vaak heeft een gebouw meer dan twintig tunnels. De machines kunnen naar behoefte opgesteld worden bij een willekeurige tunnel. Draadloze start- en stopsignalen zijn hierbij onmisbaar.

Machine to machine toepassing

Zolang de machines behoren te draaien, ontvangen beide machines een constant signaal vanuit een centrale besturingskast. Een constante aanvoer van materiaal is van groot belang voor de kwaliteit van de compost waardoor het ontzettend belangrijk is dat het signaal zonder onderbreking wordt verzonden en ontvangen. Het M2M systeem van Tyro is hiervoor de ideale oplossing.