Klauwbekapbox voor koeien draadloos aangestuurd

Klauwbekapbox op afstand bestuurd

Om de melkproductie van koeien op peil te houden is er veel aandacht voor de gezondheid. Onder andere voor de klauw (hoef). Het (preventief) onderhoud van de klauwen, het zogeheten bekappen, gebeurt met een klauwbekapbox. De afstandsbediening zorgt ervoor dat de klauwverzorger alle functies binnen handbereik heeft.

Klauwbekappen uitbesteden

Schaalvergroting in de veehouderij leidt ertoe dat veehouders bepaalde werkzaamheden uit gaan besteden. Steeds vaker wordt het klauw bekappen uitgevoerd door een full-time klauwverzorger met speciale klauwbekapboxen.

Efficiëntie en comfort

De gespecialiseerde klauwverzorger heeft een klantenkring met meerdere veebedrijven en stelt dus hoge eisen aan zijn klauwbekapbox. Naast de intensieve inzet zijn koe-comfort en efficiënt kunnen werken belangrijke zaken. Met behulp van een radiografische Pyxis afstandsbediening heeft de klauwverzorger alle hydraulische functies binnen handbereik en hoeven de koeien niet onnodig lang in de bekapbox te staan. Het draadloos besturen zorgt ervoor dat de klauwverzorger het werk goed in z’n eentje kan doen.

Reinigen met hogedrukspuit

Ook in deze toepassing is de degelijkheid en de hoge vochtbestendigheid van de Tyro systemen een uitkomst. Ondanks de elektronica aan boord, moet de machine natuurlijk gewoon met de hogedrukspuit gereinigd kunnen worden.