Hydraulische kracht in (remote) control

hydraulisch bediening afstandsbediening

Onze hoofdstad Amsterdam wordt vaak betiteld als ‘de stad op palen’. Hiermee wordt gedoeld op de vele heipalen die gebouwen, zoals het bekende paleis op de dam, overeind houden. Om die palen de grond in te krijgen, is veel kracht nodig. Daarom worden er powerpacks ingezet.

Deze powerpacks worden op afstand bestuurd met een bediening van Tyro Remotes.

Powerpack op afstand bediend

Een powerpack is een verbrandingsmotor met daarachter een hydraulisch systeem. Het is een alternatief voor een generator of aggregaat. Powerpacks voorzien de heihamer of trillingsarm van hydraulische kracht. Om het bedieningscomfort te verhogen en het zicht op het werk te verbeteren wordt de powerpack op afstand bediend.

Heien in Nederland

Dat er in Nederland veel met deze techniek gewerkt wordt heeft onmiskenbaar te maken met het feit dat een groot deel van ons land onder zeeniveau ligt. Met een sondeerapparaat bepaalt men de draagkracht van de grond. Aan de hand van de resultaten bepaalt de constructeur tot op welke grondlaag geheid dient te worden en hoe lang de heipaal moet zijn.

Weg- & waterbouw

Naast de bouw worden de powerpacks ingezet in de weg- & waterbouw om damwanden te plaatsen. Met een trillingsarm wordt de damwand de bodem ingetrild van beken en kanalen. De powerpack staat hierbij op een afstand van de trillingsarm, die boven op de damwand rust. Om op veilige afstand te kunnen staan én goed zicht te hebben is een radiografische afstandsbediening een geweldige tool.

Offshore

Ook in de offshore wordt gebruikt gemaakt van heitechniek als fundatie voor objecten – zoals een olieplatform of een windmolen – in zee. Kabels aan dek van een werkschip zijn geen lang leven beschoren, daarnaast kunnen kabels over het dek leiden tot gevaarlijk situaties voor de bemanning. Draadloos leidt in deze tak van sport tot een hogere bedrijfszekerheid, een veiligere werkomgeving en meer bedieningscomfort.

Features afstandsbediening

De afstandsbesturingen voor powerpacks kennen zeer uiteenlopende configuraties. Meest voorkomende functies zijn starten/stoppen van het aggregaat, hydrauliek open of dicht, optoeren en aftoeren motor en het regelen van de tril-intensiteit.