Veilige montage van een Airbus motor

Afstandsbediening airbus

Een Frans engineeringsbureau verwierf de opdracht om de installatie van de Airbus vliegtuigmotoren te automatiseren. Voorheen werd de motor montage puur mechanisch uitgevoerd. Het grootste gemis hierbij was het ontbreken van feedback over het gewicht van de lading. Een Cetus full-duplex afstandsbediening bood uitkomst.

Gewichtsterugmelding

Terugmelding van het laadgewicht is een essentieel onderdeel voor het verbeteren van de veiligheid. Een airbusmotor weegt namelijk 8 tot 10 ton, en mag niet vallen of uit positie komen doordat het laadgewicht te hoog is. Dit zou gevaarlijke situaties veroorzaken en waarschijnlijk ook veel (materiële of zelfs fysieke) schade. Dankzij de terugmelding op de Tyro Cetus afstandsbediening weet de operator altijd het actuele gewicht van de lading.

Industriële afstandsbediening

Na vele vergelijkingen, koos het engineeringsbureau voor de Tyro Cetus afstandsbediening. Deze is speciaal ontwikkeld voor zware industriële activiteiten. Het systeem is speciaal voor deze toepassing geconfigureerd en geprogrammeerd. Doordat de toetssymbolen zelf te bepalen zijn, kon de afstandsbediening volledig op de toepassing worden toegesneden.

Motor montage: drie operators

Tegenwoordig zijn er drie operators nodig voor deze bewerking. Twee operators – aan weerszijden van de motor – hebben beide een afstandsbediening waarmee ze ieder twee takels besturen. Een derde persoon coördineert de werking en bewaakt de waarde van het ladinggewicht.

Afstandsbediening met LCD scherm

De belasting van het hijswerktuig wordt op de gram nauwkeurig gewogen. De last in de takels wordt aangegeven op het LCD-scherm van de afstandsbediening en op de elektrische kast. Als het gewicht te hoog is op een takel, zal de takel stoppen en de operator waarschuwen met een een alarmtoon. Dit zorgt voor optimale veiligheid!

Toetsvasthoudfunctie voor meer gebruiksgemak

De Tyro afstandsbediening bedient de functies ‘omhoog’, ‘omlaag’ en de snelheid van de takels. Het omhoog en omlaag takelen gaat vrij langzaam. Daarom hebben we het systeem uitgerust met de ‘toetsvasthoudfunctie’. Hiermee blijft de functie actief nadat de knop is losgelaten, zodat de operator de knop niet constant ingedrukt hoeft te houden. Zo heeft hij beide handen vrij tijdens de manoeuvre. Als hij de knop voor de tweede keer indrukt, wordt de functie gestopt.

Internationaal inzetbaar

Dit systeem is op de markt voor verschillende luchtvaartmaatschappijen in de wereld. We bieden de keuze uit meerdere radiofrequenties, zodat de afstandsbedieningen kunnen worden gebruikt in verschillende continenten.