Cryogene tank met Tyro afstandsbediening voor extra veiligheid

Een bedrijf in Engeland dat gespecialiseerd is in auto elektronica heeft een Cryogene oplegger voorzien van een Tyro afstandsbediening. De manier waarop deze toegepast wordt is ook voor Tyro niet alledaags.

Extreem koude vloeistoffen

Cryogeen betekent letterlijk “koudmakend”. De meeste cryogene stoffen zijn tot vloeistof gecondenseerde gassen met zeer lage temperaturen van -273 ºC tot –130 ºC. Wanneer deze vloeistoffen in contact komen met de buitenlucht gaan ze al kokend over in gasvorm. Contact met de stof of met door de stof gekoeld materiaal kan letsel veroorzaken, dat lijkt op brandwonden. Daarnaast kunnen ze tot verstikking leiden in besloten ruimtes (doordat ze in gasvorm het aanwezige zuurstof verdringen). Bij het werken met dergelijke stoffen is het dus noodzaak om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Musca Aquarius als extra veiligheidsmaatregel

De vrachtwagen met cryogene tank is standaard voorzien van vaste noodstoppen rondom het voertuig zodat toevoer direct zal afsluiten in geval van een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een lek in een slang of bij een klep. Als extra toevoeging wordt de Tyro Musca afstandsbediening met twee kanalen ingezet in combinatie met de Aquarius ontvanger. De bezorger dient bij het afleveren van de stof om de paar seconden ofwel toets 1 of toets 2 in te drukken om te voorkomen dat het systeem afgesloten wordt. Wanneer de bestuurder om wat voor een reden de knop niet in drukt dan zal na 50 seconden een waarschuwingstoon gedurende 10 seconden afgaan. Het systeem wordt afgesloten zodra er binnen één minuut niets is ingedrukt.

Reden van het toepassen van deze extra veiligheidsmaatregel

Bij het vrijkomen van de koude stoffen is er een risico dat de bestuurder buiten bewustzijn raakt. De vaste noodstopknoppen rondom de vrachtwagen hebben in dat geval geen nut. Door het toepassen van een extra controle met behulp van de radiografische afstandsbediening van Tyro wordt de schade beperkt.